บริการให้เช่า BG และ LG ตั๋วใน

บริการให้เช่า BG และ LG ตั๋วใน

บริการให้เช่า BG และ LG ตั๋วใน

ออกโดยธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในไทย


 • ค่าเช่าตั๋ว LG และ BG 20%
 • ทำสัญญาว่าจ้างในการออก LG และ BG
  • จ่ายวันทำสัญญาว่าจ้าง 5% (ก่อนวันทำสัญญาต้องส่งเล่มตรวจก่อน)
 • จ่ายวันที่รับปกแข็ง 7% ตามที่แบงค์นัดหมาย รับปกแข็ง รวมทั้งหมดเป็น 12% ที่เหลืออีก 8% จ่ายตอนที่ Advance ออก
 • มัดจำสัญญาในการขอออก ตราสาร LG และ BG 100,000 บาท หากไม่มาทำสัญญาว่าจ้างตามนัดหมาย
  • รวมค่าตรวจเล่ม 35,000 บาท
  • วันส่งเอกสารให้แบงค์จ่ายอีก 65,000 บาท
 • เอกสารที่ต้องส่งให้ตรวจสอบงาน Profile Company บริษัท, สัญญางาน หรือ สัญญาสั่งซื้อสินค้า (เข้าเล่ม+ไฟล์ PDF)
  • ทำ jv นอกสัญญางาน เพราะหากเป็นการค้ำ Advance 15% ค้ำงาน 5% ก็ยังเหลือทำงานอยู่ 5% จึงจำเป็นต้องทำ jv นอกเพื่อกันการทิ้งงาน
 • ใบแสดงเจตจำนง ขอ LG และ BG วงเงินเท่าไหร่
 • ระยะเวลาในการออก 7-15 วันทำการ
 • ตราสาร LG และ BG ธนาคาร ตามตกลง 
 • รับ LG และ BG ที่เคาน์เตอร์แบงค์ตามสาขาที่ออกให้
 • อายุในการเช่าตามสัญญางาน
 • ยอดทำขั้นต่ำ 10 ล้านบาท
 • หากท่านโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีธนาคารข้าพเจ้าแสดงว่าท่านยอมรับทุกเงื่อนไขในข้อความนี้ให้ยึดถือเป็นกฎหมายสัญญาเช่าในทันที