เอ็มที103 แคช ทรานเฟอร์

เอ็มที103 แคส ทรานเฟอร์

 • รีซีฟเวอร์: บริษัท อินฟินิตี้ พาวเวอร์ พลัส จำกัด
 • แบงค์:
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • เรท: สอบถาม
 • ขั้นตอน ตรวจ A/C:
  • เช็ค A/C ส่ง Sources of funds มาตรวจก่อน (ค่าตรวจ $xxx *คืนให้หากตรวจแล้วเจอเงิน และต้องทำจนสำเร็จ)
  • ระยะเวลา 3 วัน
 • ขั้นตอน การทำงาน:
  • หากตรวจแล้วมีเงินจริง เซ็นเดอร์ส่งขั้นตอนการทำงาน
  • สรุปเรท
  • กรอก DOA
  • แบงค์ออก PGL
 • ขั้นตอน การคืนเงิน:
  • โอนเงินผ่านธนาคารทั่วโลก
  • โอนเงินผ่าน BTC หรือ USDT
 • หมายเหตุ:
  • งานนี้ไม่ต้องนัด BO
  • ยอดเงินเยอะใช้ Project government ในการดีแคล์