เอ็มที 103 แคช ทรานเฟอร์

เอ็มที103 แคส ทรานเฟอร์

 • รีซีฟเวอร์: บริษัท อินฟินิตี้ พาวเวอร์ พลัส จำกัด
 • แบงค์:
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • เรท: (ต้นทางมาจากประเทศอะไร วงเงินเท่าไหร่)
  • ยอดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 M คืน xx%
  • ยอดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 M คืน xx%
  • ยอดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 999 M คืน xx%
  • ยอดมากกว่าหรือเท่ากับ 1B คืน xx%
 • ขั้นตอน ตรวจ A/C:
  • เช็ค A/C ส่ง Sources of funds มาตรวจก่อน (มีค่าตรวจ *คืนให้หากตรวจแล้วเจอเงิน และต้องทำจนสำเร็จ)
  • ระยะเวลา 3 วันทำการ
 • ขั้นตอน การทำงาน:
  • หากตรวจแล้วมีเงินจริง (เซ็นเดอร์ส่งขั้นตอนการทำงานให้)
  • สรุปเรท
  • กรอก DOA
  • แบงค์ออก PGL
 • ขั้นตอน การคืนเงิน: เจ้าของเงินต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง
  • โอนเงินผ่านธนาคารทั่วโลก
  • โอนเงินผ่าน BTC หรือ USDT
 • หมายเหตุ:
  • งานนี้ไม่ต้องนัด BO
  • ยอดเงินเยอะใช้ Project government ในการดีแคล์
 • ลูกค้าชั้นดี:
  • รัสเซีย

รับซื้อ SBLC

รับซื้อ SBLC

 • เรท: 50/50
 • ขั้นตอนการรับซื้อ:
  • ต้องส่งตรวจก่อน ครั้งที่ 1 มีค่าตรวจ (ไม่มีเอกสาร เป็นการสอบถามว่าข้อมูลถูกต้องมั้ย, จริงหรือไม่จริง)
  • ครั้งที่ 2 มีค่าตรวจ (มีเอกสารจากแบงค์ต้นทาง, สำหรับส่งทุน)
  • ระยะเวลา 7-14 วัน

ไอพีไอพี

IPIP

บริการ ไอพีไอพี รีซีฟเวอร์

รับยอดไม่จำกัด


 • เรท:
  • เซ็นเดอร์ = 35%
   • นายหน้าติดเซ็นเดอร์ = 2.5%
  • รีซีฟเวอร์ = 60% (ปิด)
   • นายหน้าติดรีซีฟเวอร์ = 2.5%
 • รีซีฟเวอร์: ดูไบ
 • ขั้นตอน ตรวจ A/C:
  • เช็ค A/C ส่ง Sources of funds มาตรวจก่อน(มีค่าตรวจ *คืนให้หากตรวจแล้วเจอเงิน และต้องทำจนสำเร็จ)
  • ระยะเวลา 7 วัน
 • ขั้นตอน นัด BO to BO:
  • BO คุยกับ BO
  • สรุปเรท
  • กรอก DOA
  • ทำ PGL
 • ขั้นตอน การคืนเงิน: เจ้าของเงินต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง
  • โอนเงินผ่านธนาคารทั่วโลก
  • โอนเงินผ่าน BTC หรือ USDT

บริการให้เช่า BG และ LG ตั๋วใน

บริการให้เช่า BG และ LG ตั๋วใน

บริการให้เช่า BG และ LG ตั๋วใน

ออกโดยธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในไทย


 • ค่าเช่าตั๋ว LG และ BG 20%
 • ทำสัญญาว่าจ้างในการออก LG และ BG
  • จ่ายวันทำสัญญาว่าจ้าง 5% (ก่อนวันทำสัญญาต้องส่งเล่มตรวจก่อน)
 • จ่ายวันที่รับปกแข็ง 7% ตามที่แบงค์นัดหมาย รับปกแข็ง รวมทั้งหมดเป็น 12% ที่เหลืออีก 8% จ่ายตอนที่ Advance ออก
 • มัดจำสัญญาในการขอออก ตราสาร LG และ BG 100,000 บาท หากไม่มาทำสัญญาว่าจ้างตามนัดหมาย
  • รวมค่าตรวจเล่ม 35,000 บาท
  • วันส่งเอกสารให้แบงค์จ่ายอีก 65,000 บาท
 • เอกสารที่ต้องส่งให้ตรวจสอบงาน Profile Company บริษัท, สัญญางาน หรือ สัญญาสั่งซื้อสินค้า (เข้าเล่ม+ไฟล์ PDF)
  • ทำ jv นอกสัญญางาน เพราะหากเป็นการค้ำ Advance 15% ค้ำงาน 5% ก็ยังเหลือทำงานอยู่ 5% จึงจำเป็นต้องทำ jv นอกเพื่อกันการทิ้งงาน
 • ใบแสดงเจตจำนง ขอ LG และ BG วงเงินเท่าไหร่
 • ระยะเวลาในการออก 7-15 วันทำการ
 • ตราสาร LG และ BG ธนาคาร ตามตกลง 
 • รับ LG และ BG ที่เคาน์เตอร์แบงค์ตามสาขาที่ออกให้
 • อายุในการเช่าตามสัญญางาน
 • ยอดทำขั้นต่ำ 10 ล้านบาท
 • หากท่านโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีธนาคารข้าพเจ้าแสดงว่าท่านยอมรับทุกเงื่อนไขในข้อความนี้ให้ยึดถือเป็นกฎหมายสัญญาเช่าในทันที

ปล่อยเงินกู้

ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ขาดสภาพคล่อง ต้องการเงินไปทำงาน เราช่วยได้!


 • วงเงิน:
  • ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
  • สูงสุด ไม่จำกัด (อิงค์กับสัญญางาน)
 • ต้องการกู้กี่เดือน: เสนอมา
 • ระยะเวลาพิจารณา: 7 วัน
 • ดอกเบี้ย: (ต่อปี หากกู้วงเงินเยอะ หรือมีทรัพย์มาวางจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า)
 • การคืนเงิน: คืนต้น และดอกเบี้ยตามงวดงาน หรือสะดวกแบบไหนเสนอมา
 • หมายเหตุ:
  • เป็นซับฯ ก็กู้ได้ แต่ได้น้อยกว่า
  • ต้องไม่ติดเครดิตบูโร

     รับแพ็ค LC

     รับแพ็ค L/C

     ทุนน้อยแต่มี L/C อย่าไปกลัว เราช่วยได้ รับยอดไม่จำกัด


     L/C at sight คือ L/C ที่มีการชำระเงินทันที (ภายใน 5-10 ทำการ) หลังจากที่ผู้ขายได้ทำตามเงื่อนไขในเอกสาร L/C ครบถ้วนตามระบุไว้ L/C ประเภทนี้จะเป็นรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใช้กัน และผู้ขายจะได้รับเงินจากผู้ซื้อเร็วที่สุด