รับแพ็ค LC

รับแพ็ค L/C

ทุนน้อยแต่มี L/C อย่าไปกลัว เราช่วยได้ รับยอดไม่จำกัด


L/C at sight คือ L/C ที่มีการชำระเงินทันที (ภายใน 5-10 ทำการ) หลังจากที่ผู้ขายได้ทำตามเงื่อนไขในเอกสาร L/C ครบถ้วนตามระบุไว้ L/C ประเภทนี้จะเป็นรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใช้กัน และผู้ขายจะได้รับเงินจากผู้ซื้อเร็วที่สุด