รับซื้อ SBLC

รับซื้อ SBLC

  • เรท: 50/50
  • ขั้นตอนการรับซื้อ:
    • ต้องส่งตรวจก่อน ครั้งที่ 1 มีค่าตรวจ (ไม่มีเอกสาร เป็นการสอบถามว่าข้อมูลถูกต้องมั้ย, จริงหรือไม่จริง)
    • ครั้งที่ 2 มีค่าตรวจ (มีเอกสารจากแบงค์ต้นทาง, สำหรับส่งทุน)
    • ระยะเวลา 7-14 วัน