ปล่อยเงินกู้

ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ขาดสภาพคล่อง ต้องการเงินไปทำงาน เราช่วยได้!


 • วงเงิน:
  • ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
  • สูงสุด ไม่จำกัด (อิงค์กับสัญญางาน)
 • ต้องการกู้กี่เดือน: เสนอมา
 • ระยะเวลาพิจารณา: 7 วัน
 • ดอกเบี้ย: (ต่อปี หากกู้วงเงินเยอะ หรือมีทรัพย์มาวางจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า)
 • การคืนเงิน: คืนต้น และดอกเบี้ยตามงวดงาน หรือสะดวกแบบไหนเสนอมา
 • หมายเหตุ:
  • เป็นซับฯ ก็กู้ได้ แต่ได้น้อยกว่า
  • ต้องไม่ติดเครดิตบูโร