ไอพีไอพี

IPIP

บริการ ไอพีไอพี รีซีฟเวอร์

รับยอดไม่จำกัด


 • เรท:
  • เซ็นเดอร์ = 35%
   • นายหน้าติดเซ็นเดอร์ = 2.5%
  • รีซีฟเวอร์ = 60% (ปิด)
   • นายหน้าติดรีซีฟเวอร์ = 2.5%
 • รีซีฟเวอร์: ดูไบ
 • ขั้นตอน ตรวจ A/C:
  • เช็ค A/C ส่ง Sources of funds มาตรวจก่อน(มีค่าตรวจ *คืนให้หากตรวจแล้วเจอเงิน และต้องทำจนสำเร็จ)
  • ระยะเวลา 7 วัน
 • ขั้นตอน นัด BO to BO:
  • BO คุยกับ BO
  • สรุปเรท
  • กรอก DOA
  • ทำ PGL
 • ขั้นตอน การคืนเงิน: เจ้าของเงินต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง
  • โอนเงินผ่านธนาคารทั่วโลก
  • โอนเงินผ่าน BTC หรือ USDT