เอ็มที 103 แคช ทรานเฟอร์

เอ็มที103 แคส ทรานเฟอร์

 • รีซีฟเวอร์: บริษัท อินฟินิตี้ พาวเวอร์ พลัส จำกัด
 • แบงค์:
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • เรท: (ต้นทางมาจากประเทศอะไร วงเงินเท่าไหร่)
  • ยอดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 M คืน xx%
  • ยอดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 M คืน xx%
  • ยอดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 999 M คืน xx%
  • ยอดมากกว่าหรือเท่ากับ 1B คืน xx%
 • ขั้นตอน ตรวจ A/C:
  • เช็ค A/C ส่ง Sources of funds มาตรวจก่อน (มีค่าตรวจ *คืนให้หากตรวจแล้วเจอเงิน และต้องทำจนสำเร็จ)
  • ระยะเวลา 3 วันทำการ
 • ขั้นตอน การทำงาน:
  • หากตรวจแล้วมีเงินจริง (เซ็นเดอร์ส่งขั้นตอนการทำงานให้)
  • สรุปเรท
  • กรอก DOA
  • แบงค์ออก PGL
 • ขั้นตอน การคืนเงิน: เจ้าของเงินต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง
  • โอนเงินผ่านธนาคารทั่วโลก
  • โอนเงินผ่าน BTC หรือ USDT
 • หมายเหตุ:
  • งานนี้ไม่ต้องนัด BO
  • ยอดเงินเยอะใช้ Project government ในการดีแคล์
 • ลูกค้าชั้นดี:
  • รัสเซีย